תקנון אתר ותנאים משפטיים

תקנון אתר האינטרנט של 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות'

כל הזכויות שמורות © ליחידות האיתור והחילוץ הישראליות (ע"ר)

 

מבוא 
הגלישה והשימוש באתר האינטרנט של 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות' על תכניו והשירותים הניתנים בו, מהווים הסכמה מראש לכל התנאים הקבועים בתקנון זה
הגדרות 
האתר" – אתר האינטרנט של 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות' שכתובתו:
החוק" – חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה), התשע"ג- 2013.
התקנון"- תקנון אתר האינטרנט כמפורט במסמך זה, כפי שיעודכן מעת לעת על ידי 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות'
מנהל האתר"- שירות הלקוחות של 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות'
רישום לאתר"- הזנת פרטים אישיים של לקוח בטופס המיועד לכך באתר.
הוראות שימוש באתר

 • אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 • במסגרת הליך רכישת מוצרים באמצעות האתר, על הרוכש למסור פרטים אישיים שלו ולבחור האם
 • ברצונו לקבל מידע על מבצעים, הטבות, אירועים וחדשות בדואר האלקטרוני.
 • אין לרשום לאתר האינטרנט אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא ידיעתו.
 • הרישום לאתר הוא לשימוש אישי ובלעדי של המשתמש הרשום.
 • משתמש שנרשם לאתר אחראי לעדכן את החברה בכל שינוי שיחול בפרטיו האישיים כפי שפורטו בטופס ההרשמה, ובכלל זה בכתובת הדואר האלקטרונית שלו. החברה לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם האתר בגין אי עדכון הפרטים כאמור.
 • משתמש שאישר בעת מילוי "טופס פרטים אישיים" לקבל 'מיחידות האיתור והחילוץ הישראליות' מידע על אירועים וחדשות בדואר אלקטרוני, ייכנס למאגר של 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות' ויקבל ממנה דואר אלקטרוני ומסרונים מעת לעת. אישור המשתמש לפי סעיף זה יהווה הסכמה לקבלת מידע פרסומי ושיווקי 'מיחידות האיתור והחילוץ הישראליות' כאמור, לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב- 1982. אישור זה יהיה בתוקף עד למועד ביטולו על ידי המשתמש, בהודעה מפורשת 'ליחידות האיתור והחילוץ הישראליות'
 • אין לפרסם באתר או להעביר באמצעותו כל מידע בניגוד לדין ובפרט בניגוד לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה- 1965. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לפרסם באתר או להעביר באמצעותו כל מידע שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת או ברגשות הציבור, בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.
 • 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות' והנהלת האתר אינם מקבלים על עצמם כל אחריות לתכנים המפורסמים על ידי משתמשי האתר ורשאים למנוע פרסום תכנים המפרים את האמור לעיל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו וכן למחוק תכנים אלה.
 • אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

הזמנת מוצרים באתר ואספקתם

 • כל רכישה באתר האינטרנט תיעשה באמצעות חשבון PAYPAL או בתשלום בכרטיס אשראי רגיל בלבד. לא יתקבל תשלום בכל אמצעי תשלום אחר. ברכישה באתר, מוותר בזאת הגולש באתר על כל זכות לרכוש מוצרים באתר באמצעי תשלום שאינו אחד מהמפורטים לעיל.
 • מדיניות התשלומים לרכישה בכרטיס אשראי באתר: בקניה של 300 ₪ ומעלה – 2 תשלומים. בקניה של 400 ₪ ומעלה – 3 תשלומים. בקנייה של 500 ₪ ומעלה – 4 תשלומים.
 • בסיום ביצוע ההזמנה, יישלח למזמין דואר אלקטרוני עם פרטי ההזמנה שביצע ויהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי החברה. ביצוע העסקה מותנה באישור של חברת האשראי.
 • הזמנה המבוצעת באמצעות אתר האינטרנט תחויב ותישלח ללקוח רק לאחר איסוף כל המוצרים והכנתם למשלוח ללקוח . ניתן להתעדכן במצב ההזמנה בשירות הלקוחות של 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות'
 • זמן האספקה של ההזמנה ועלותה (בהתאם לבחירת הלקוח) הינם: באמצעות דואר רגיל – לפי המחיר שמצוין לפני ההזמנה.
 • אספקה באמצעות דואר: עד 14 ימי עסקים. ייתכן וזמן אספקת הסחורה יתארך מעבר לזמן האמור בשל תלות באילוצי הדואר.

מדיניות החלפת מוצרים שנרכשו באתר 

 • בהתאם למדיניות החלפת המוצרים של החברה, ובכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981, ניתן להחליף כל מוצר שנרכש באתר האינטרנט של 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות', במשרדי 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות' בכפוף לתנאים הבאים: (1) המוצר במצב חדש, לא נעשה בו שימוש והוא מצוי באריזתו המקורית. (2) יש ברשותך פתק החלפה ו/או קבלה. (3) ניתן להחליף את המוצר בתוך 30 ימים מיום רכישת המוצרים (המופיע על הקבלה)
 • תמורת המוצרים שיוחזרו יינתן מוצר חלופי בהתאם לסכום הרשום בקבלה או לפי ערכו של פתק ההחלפה.
 • לקוח המעוניין בקבלת החזר כספי עבור מוצר שנרכש באתר האינטרנט (למעט ספרים הנמכרים ללא אריזה), יוכל לקבלו בפניה לשירות הלקוחות של 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות' ובכפוף לתנאים הבאים:
  • (1) המוצר במצב חדש, לא נעשה בו שימוש והוא מצוי באריזתו המקורית.
  • (2) המוצר נרכש בסכום גבוה מ-50 ₪.
  • (3) יש ברשות הלקוח פתק החלפה ו/או קבלה.
  • (4) ניתן להחזיר את המוצר ולקבל תמורתו החזר כספי בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצרים.
 • אופן קבלת ההחזר הכספי: ככל שהלקוח עומד בתנאים לעיל ובהתאם לדין, ההחזר יבוצע באותו האופן בו בוצע התשלום ובתוך 7 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה המקורית, בפניה לשירות הלקוחות של 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות'
 • מוצרים שנרכשו במבצע או במכירה מיוחדת, מדיניות החלפת/החזרת המוצרים תהיה בהתאם לתקנון המבצע או המכירה המיוחדת, המפורסמים באתר.

קניין רוחני

 • 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות' הינה בעלת מלוא הזכויות מכל סוג ומין בקשר לאתר החברה ולתכניו, לרבות מוניטין, סמלים, כל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, וכל זכות דומה אחרת. גולשי האתר אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו בזכויות כאמור ללא הסכמת 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות' בכתב ומראש.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות', אלא אם 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות' התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

 • הפרטים האישיים שיימסרו על ידי כל אחד מלקוחות האתר במסגרת מילוי "טופס פרטים אישיים" באתר יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות'
 • 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות' לא תמסור את פרטי לקוחותיה לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
  • (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין;
  • (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הלקוח ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות';
  • (ג) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי הלקוח ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ב'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות' ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בלקוחות אחרים;
  • (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי הלקוח הפר איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות' ו/או עם מי מטעמה;
  • (ה) אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת האתר, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים המעורבים בהפעלת האתר. ללקוחות האתר לא תהיה טענה או דרישה כלפי 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות' בקשר למסירת פרטי הלקוח שלהם כאמור.
 • מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הלקוח לכך שפרטי הלקוח שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות', יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות' או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות:
  • (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה ללקוח בכל דרך לרבות באמצעות "עוגייה" ((cookies ו/או בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר);
  • (ב) לצרכים שונים כגון עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר ללקוחות החברה;
  • (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות. שימוש כאמור בפרטי הלקוח לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות' והלקוח מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות' לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 • לקוחות האתר מאשרים שידוע להם שלא חלה עליהם חובה חוקית למסור את פרטיהם האישיים וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. לקוחות האתר מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטיהם האישיים ומאשרים כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
 • במקרה של הפסקת ההתקשרות עם 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות' מכל סיבה שהיא (לרבות במקרה של בקשת הלקוח) 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות' רשאית להמשיך ולשלוח ללקוח מידע שיווקי ופרסומי אלא אם כן הלקוח ביקש ממנה לחדול מכך בהתאם להוראות הדין.
 • לקוחות המתנגדים לשימוש בפרטיהם האישיים ו/או שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר הלקוחות של 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות' ו/או שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך לשירות הלקוחות של 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות'

אחריות 

 • 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות' ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר למימוש ו/או אי מימוש ו/או השימוש בהטבות שיגרום לנזק כלשהו, עקיף, תוצאתי או נסיבתי, ללקוח או לצד שלישי כלשהו, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב.
 • 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות' אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. על כן, גולשי האתר מתבקשים לנהוג בהתאם וליצור גיבוי מחוץ לאתר של כל מידע ו/או תוכן אותו הם מעוניינים לשמור.
 • 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות' ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש באתר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהם, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתם, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את הלקוח בכל סעד ו/או זכות, למעט אם נאמר אחרת במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות' רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה לנקוט בכל פעולה כפי שתמצא לנכון. למען הסר ספק יובהר כי לאף אדם לא תהא כל טענה או זכות בקשר לפעולות בהן ינקטו 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות' ו/או מנהל האתר עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות' ו/או מנהל האתר אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל ו/או עקב הפעולות שיינקטו כאמור.
 • רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות' ומנהל האתר נוקטים באמצעי אבטחה שונים על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי לקוחות האתר אולם לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות' ו/או מנהל האתר אינם מתחייבים שהשירותים והמידע באתר ובשרתי האתר (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע, לקוחות האתר משחררים את 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות' ומנהל האתר ו/או מי מטעמם מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות' ומנהל האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

דרכי התקשרות

 • דרכי ההתקשרות עם 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות' ו/או מנהל האתר, בכל דבר ועניין, ייעשו באופן ובדרך שייקבע על ידי 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות' ומנהל האתר, לפי שיקול דעתם הבלעדי.
 • דרכי ההתקשרות עם 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות' ו/או למנהל האתר, בכל דבר ועניין, ייעשו באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות' שאלו הם פרטיו:
  שירות הלקוחות של 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות'
  טלפון: 02-5777009
  כתובת: ירמיהו 78 ירושלים, 91361
  דואר אלקטרוני: [email protected]

שעות פעילות: ימים א'-ה' בין השעות 10:00-17:00. (ללא ערבי חג, חגים, שבתות וימי שבתון)

כללי 

 • 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות' שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון, כולן או חלקן, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. התקנון המעודכן יחייב החל ממועד פרסומו באתר. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי ההנהלה ב'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות' או באתר.
 • 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות' רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון וכיוצ"ב.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר לאתר האינטרנט של יחידות האיתור והחילוץ הישראליות, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 • כל התנהגות של 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות' ו/או מנהל האתר לטובת לקוח בניגוד לאמור בתקנון זה הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור שלהם על האמור בתקנון זה.
 • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בירושלים ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

הבהרה

לשם שטף הקריאה ומשיקולי נוחות בלבד, הספר כתוב בלשון זכר. עם זאת, מובהר כי התכנים בספר מיועדים לגברים ולנשים כאחד, ועל כן יש לקרוא את הכתוב בלשון זכר, גם בלשון נקבה.

שמות מסחריים

חלק משמות המוצרים המוזכרים והמצולמים בספר זה הנם שמות מסחריים (R) (TM) או מוגנים בסימני מסחר אחרים, בארץ ובעולם, של צדדים שלישיים.

אנו מאחלים לכם גלישה מהנה באתר וקריאה נעימה.