פריסת פעילות

מפת יחידות החילוץ בישראל

חלצ – החטיבה הישראלית הלאומית לאיתור חילוץ והצלה