תרומות לעמותת יחידות האיתור והחילוץ הישראליות

עמותת 'יחידות האיתור והחילוץ הישראליות' היא עמותה הפועלת ללא כוונת רווח. תקציב העמותה מבוסס על תמיכת הציבור בישראל ובעולם, קרנות וחברות עסקיות.

פרטי תרומה

סה"כ סכום תרומה

0.00

פרטים אישיים

דף תרומה מאובטח 

תרומה לעמותת יחידות החילוץ הישראליות

מאושרת לצורכי מס לעניין תרומות

לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

   

ניתן לתרום גם דרך העברה

בנק פאג"י
סניף 179
ח-ן: 609161