נגררת חפ"ק מותאמת שטח

תרומת נגררת חפ"ק מותאמת שטח

נגרר בעל יכולת נשיאת ציוד טקטי ומבצעי לצורך חילוצים מורכבים מכל הסוגים.

בעל יכולת נסיעה והתאמה לשטחים קשים.

תוכנן ונבנה במיוחד למטרה זו.